OVERFLATETEKNIKK

 

 

 

1 år i sjøen uten bunnstoff

 

Groer har satt sine spor etter 1 år i sjøen uten bunnstoff!

 

 

 

Området under drevet er her kalkblåst.

 

 

 

 

 

 

overflateteknikk © 2008